X
Play for real money
बस जित्यो!
PekiPerica $ 9 300
letstank $ 6 400
titan_300 $ 4 400
यूरोपीय रूले पेआउट:
BetPayoutOdds
Straight up35:12,70%
Split17:15,40%
Street11:18,10%
Corner8:110,80%
Six Line5:116,20%
Column2:132,40%
Dozen2:132,40%
Even/Odd1:148,60%
Red/Black1:148,60%
High/Low1:148,60%
यो खेलको मूल्या rate्कन गर्नुहोस्
? / 5