X
Play for real money
बस जित्यो!
lmatrat $ 10 000
Panzerspee $ 5 100
karolol14 $ 3 800
अमेरिकी राउटर पेआउट:
BetPayoutOdds
Straight up35:12,60%
Split17:15,30%
Street11:17,90%
Corner8:110,50%
Six Line5:115,80%
Column2:131,60%
Dozen2:131,60%
Even/Odd1:147,40%
Red/Black1:147,40%
High/Low1:147,40%
यो खेलको मूल्या rate्कन गर्नुहोस्
? / 5